Vlastita soba

online antologija i enciklopedija ženskog stvaralaštva

01.09.2007.

Vlastita soba na PitchWiseu 2007

Subota, 8 septembar 2007, Sarajevo

14.30 – 15.15 - Historijski muzej BiH
Prezentacija feministica: feministice i heroine u umjetnosti – jedan poseban izvor: Asja Bakić tj. femeart.blogger.ba (BiH)

Više informacija na:

LINK

Brought to you by