Vlastita soba

online antologija i enciklopedija ženskog stvaralaštva

10.07.2006.

Laurie AndersonAmerička performerka i muzičar. Rođena je 5. juna 1947. Diplomirala je historiju umjenosti, violinu i skulpturu. Proboj na muzičkoj sceni se desio objavljivanjem singla O Superman (1981.) Glavna okosnica njezinih izvedbi jeste utjecaj tehnologije na ljudsku komunikaciju, pa njezina ostvarenja imaju često sf prizvuk. (Već je na početku svoje muzičke karijere elektronski obrađivala zvuk violine koju je počela svirati kao mala, a koja joj je najviše odgovarala kao instrument, jer je bliska ženskom glasu.) Tokom svoje karijere je poznate instrumente dorađivala i izmišljala nove.

sajtovi:

oficijelni sajt

o laurie

o superman (na you tube)