Vlastita soba

online antologija i enciklopedija ženskog stvaralaštva

21.06.2006.

Ana Ristović

Rođena 1972. godine u Beogradu. Objavila je do sada četiri zbirke poezije: Snovidna voda (1994.), Uže od peska (1997.), Zabava za dokone kćeri (1999.), Život na razglednici (2003.).


OČAJNA RAZGLEDNICA


Na mene neće nalepiti markicu,
neće me poslati poštom.
Air mail otpada sa mene
kao moguće inostranstvo sa pasoša
koji putuje
samo u božju mater.

Jer ne nudim pejzaž
ni uokviren zalazak sunca
ni veštačke ruže u očekivanoj v(l)azi.

Prikazujem malo, gotovo ništa.
I nudim samo
predugačak, isuviše komplikovan,
i zahtevan tekst
na poleđini

razglednice, koju niko
ne bi stavio u svoj džep.

Jer toliko reči nositi sa sobom
isto je što i nositi kamenje
od koga se ne gradi ni kuća
ni nečiji spomenik.

Vreme upotrebe
svešće me bar
na dobru reciklažu.

bonus:

intervju

o poeziji