Vlastita soba

online antologija i enciklopedija ženskog stvaralaštva

16.06.2006.

Riot grrrl

Riot Grrrl je muzički pravac i feministički pokret nastao na početku devedesetih u Americi kao reakcija na mizoginost punk kulture. Osnovna karakteristika Riot Girrrla (RG) jeste afirmacija ženskih punk rock bendova kroz organiziranje isključivo ženskih festivala, publikaciju fanzina i td. Naravno, RG nije ostao isključivo muzički pravac, već je underground magazinima pokušavao ukazati i na političku dimenziju šovinizma protiv kojeg je pjevao. Začetnicima pokreta se smatraju bendovi Bikini Kill i Bratmobile. Cure su često markerima po trbuhu pisale riječi kurva, silovanje i dr, te izvikivale "Revolution Girl Style Now!" Nakon gašenja pokreta se RG pečat i dalje udarao svakom ženskom bendu koji je pjevao agresivnije o ženskoj seksualnosti i sličnim temama.