Vlastita soba

online antologija i enciklopedija ženskog stvaralaštva

15.06.2006.

Menstrual art

Možda najpoznatije djelo menstrual arta, Red Flag (1971.), umjetnice Judy Chicago prikazuje ženu kako uklanja tampon. Menstruaciju je umjetnički obradila i Carlota Berard svojim performansom Aqua Permanens iz 2004, dok su Vanessa Tiegs i dvadesetogodišnja Candy pokrenule blogove koje se bave tom temom. Više na:


Museum of Menstruation and Women's Health

A Journal of the Monthly Renewal Process

See Candy Bleed